Σάς καλωσορίζουμε εγκάρδια στη Λειψία!

Επιθυμείτε να αποκτήσετε στη Λειψία γερμανικό δίπλωμα οδηγού;

Επιθυμείτε (πρέπει) να κάνετε μεταγραφή του διεθνούς σας διπλώματος

οδηγού σε γερμανικό;

Επιθυμείτε (πρέπει) να αποκτήσετε διεθνές δίπλωμα οδήγησης;

Επιθυμείτε μόνο πρακτική εξάσκηση για να φρεσκάρετε την πείρα σας ως οδηγού;

Επιθυμείτε στα ελληνικά βοηθητικές ασκήσεις για τις θεωρητικές εξετάσεις;

 

    Fremdsprachenkurse auf allen Niveaustufen (A1 – C2)                                                                     logo-sprachinstitut
    Spezialkurse zur beruflichen Weiterbildung

    Emilienstr.17 – 04107 Leipzig

www.languagecoach.de