Chúng tôi nồng nhiệt đón chào ông/bà tại Leipzig!

Ông/bà cần thi lấy bằng lái xe Đức tại Leipzig phải không?

Ông/bà muốn (phải) đổi bằng lái xe quốc gia của ông/bà lấy bằng Đức phải không?

Ông/bà muốn (phải) thi lấy bằng lái xe quốc tế phải không?

Ông/bà chỉ muốn học thực hành để tu bổ thực tế lái xe của ông/bà phải không?
Ông/bà muốn có tài liệu học tập để thi lý thuyết bằng tiếng mẹ đẻ củaông/bà phải không?

     Fremdsprachenkurse auf allen Niveaustufen (A1 – C2)                                                                     logo-sprachinstitut
    Spezialkurse zur beruflichen Weiterbildung

    Bauhofstr. 3 -5 – 04103 Leipzig

www.languagecoach.de